2 comments on “Hòn Chảo, Vùng Bình Yên

  1. Chào anh,

    Từ Đà nẵng tôi có thể đăng kí tour lặn biển hòn Sơn Chà này ở đâu? Thời gian đi ra đó bằng cano hay xuồng máy có lâu không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s