2 comments on “Mũ Cói Teambuilding Sơn Trà Đà Nẵng & Du lịch biển Việt Nam

  1. Xin chào! mình muốn làm nón cói đội nhóm,có băng do đeo nón và logo cty là vải dệt sẵn, bên mình sẽ cung cấp, cty có thể báo giá gia công với số lượng nhiều cho bên mình ko ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s