2 comments on “Linh hồn của Vietmark TeamBuilding, Bài học về đam mê và linh hồn thương hiệu trong du lịch

  1. đọc bài viết của Anh mà nhớ thầy quá.Nhớ nụ cười hiền của thầy và cái cách cú đầu mỗi khi đứa này lì đứa kia ko chịu học bài.Hôm trước nghe một bạn hướng dẫn nói công ty mới với thương hiệu mới đang trên đà phát triển.Rất vui vì đứa con tinh thần của thầy ấp ủ bấy lâu nay.Chúc thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe.

  2. Pingback: Truong Hoang Phuong – Exotic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s